Euh, flirt Taylor Hawkins van de Foo Fighters nu met An Lemmens...

An Lemmens kreeg de eer om in 1 ruimte te zitten met Taylor Hawkins van de Foo Fighters op Rock Werchter. Afgesproken was dat An 10 minuten interviewkreeg, maar Taylor had het blijkbaar zo naar zijn zin dat 10 minuten 15 werd, en 15 minuten 25... Goe bezig, darlin' An!

EXPLORE